Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

RFID čipový (transponder) časomeračský systém

cip maratom

Vytvorenie presných výsledkov v rýchlom čase v závodnom prostredí je často problém. Čítačka čipov musí vykonať pri čítaní brať do úvahy veľa aspektov súvisiacich pohybom, vzdialenosťou, zhlukovaním športovcov, vysporiadať sa s náročnými podmienky prostredia a rušením rôznych materiálov. Microgate zvolil IPIC šport časomeračské systémy, ktoré sú navrhnuté tak, aby splnili úlohy časomiery.

Systém IPIC Sport sa skladá z 3 základných častí:

IPIC čítačky - reader (Elite alebo Lite)
IPIC antény mat alebo kábel
IPIC čipov - TAG

cip schema

IPIC športové  výrobky spĺňajú požiadavky akcií všetkých typov a veľkostí. Táto technológia je určená pre cestnú prevádzku, cross-country, triatlon, cyklistiku, bahenné behy, plávanie, nordic športy a fitness. Či už meriate malé lokálne behy alebo medzinárodné maratóny, môžete IPIC športové systémy použiť pre odmeranie vašej športovej akcie. Rozvodový systém je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý na inštaláciu, jednoduchý na použitie, a vytvára presné výsledky. IPIC športové časomeračské zariadenie bolo použité na mnohých celosvetových akciách, ako sú Tokio maratón, Londýnsky maratón, Ironman Brasil, Olympských súťažiach, atď...