Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Lynx - cieľové kamery a produkty časomiery

photofinish

FinishLynx produkty preukázali, že sú vysoko inovatívnym riešením pre získavanie presných výsledkov na športových podujatiach. FinishLynx produkty umožňujú kompletnú správu pretekov a spracovanie dát s relatívnym zobrazením výsledkov. Ďalšie podrobnosti o FinishLynx a jeho produktoch sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Finish Lynx.

Technická a obchodná spolupráca Microgate s FinishLynx viedla k vysokej úrovni integrácie medzi produktami oboch spoločností. 
LINX cieľovú kameru je možné pripojiť k LinkGate rádiovému prenosu impulzov, k zobrazovacím tabuliam a samozrejme k časomiere REI2 a Racetime2.

FieldLynx , ReacTime a LaserLynx sú nástroje, ktoré pri použití v kombinácii s produktami Microgate ponúkajú kompletné riešenie pre meranie času v atletike a ďalších športových odvetviach. Pri použití kamier LYNX je možné spätne identifikovať športovcov a prezrieť záznam z cieľa. Cieľové kamery Lynx by nemali chýbať na žiadnom väčšom športovom podujatí. Je možné ich použiť aj ako záložné riešenie – záznam, pri iných časomeračských systémoch.