Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Samomeracie zariadenie pre carving

Špeciálny box na mince (pracuje so žetónmi , mincami alebo kartami). Pri Carvingovom meraní, štartový a cieľový impulz zabezpečujú dve fotobunky. Zobrazovacie tabule - displayboard (alfanumerické alebo grafickéhé) odpočítavajú čas športovcov smerom dole od prednastaveného maximálneho času. Ak pretekár prekročí maximálny čas, na zobrazovacích tabuliach sa automaticky spustí od 0 a zobrazuje čas navyše.

Ak je systém nevyužitý je možné na tabuliach zobrazovať prednastavené reklami a správy. Systém môže byť pripojený k tlačiarni a tlačiť všetky výsledky s meraní s prednastaveným textom.

schema carving

Samomerací systém pre carving (sada) sa skladá:

1 Boxu na peniaze
2 Fotobuniek + 2 reflektorov
1 alfanumerického alebo grafického displaja.

voliteľné príslušenstvo:

1 tlačiareň s rezačkou ebedded
1 fotobunka pre snímanie rýchlosti