Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Zabezpečenie ochrana zobrazovacích tabúľ - TabBox

tabboxMá silný kovový obal, ktorý je smaltovaný slúžiaci na ochranu MICROGATE alfanumerických zobrazovacích tabúľ - displayboards.

TabBox sa odporúča pre na pevno umiestnené samomeracie systémy na miestach kde sú dlhodobo vystavené poveternostným vplyvom a na miesta bez dozoru personálu a bezpečnostných služieb.

Uzávery na prednej strane a po stranách sú odizolované gumovým tesnením a zabezpečené bezpečnostnými zámkami. Zabezpečujú absolútnu ochranu proti poškodeniu počasím a krádežou.