Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Štartovacia pištoľ

pistolRevolver má hlaveň úplne uzavretú pevným oceľovým uzáverom, zvýrazneným červenou farbou, podľa najnovších štandardov a bezpečnostných noriem. Hlaveň je perforovaná v hornej časti čo umožnuje únik plynov po výstrele.

Ako príslušenstvo je k dispozícii držiak pre montáž akustického snímača.

Spustenie na záklede zvuku (externý senzor) alebo spínacím kontaktom.