Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Samomeracie zariadenie pre zjazd na bicykly - downhill

Ponúknite zákazníkom vášho rezortu atrakciu naviše, nainštalovaním samomeracieho zariadenia v zimnom obdobý využitelného pre lyžiarov v lete pre zjazd na bicykly. Špeciálny box na  mince (pracuje so žetónmi , mincami alebo kartami), je vybavený signálnym svetlom a zvukovým signálom, štart signalizuje zelené svetlo. Po prechode cieľom zobrazí na alfanumerickom alebo grafickom displeji času závodu.
Inštalácia druhej fotobunky umožňuje merať rýchlosť v určitom mieste. Systém dokáže súčasne  odmerať až štyroch po sebe idúcich ľudí na trati. Interval medzi jedeným štartom a dĺžkou preteku spolu s ďalším je možné ľahko nastaviť, čo zaručuje, že systém funguje bezpečne a spoľahlivo aj keď súťažiaci nedokončil trať.
Tabule je možné využiť pre automatické zobrazenie oznámení alebo reklamy. 
Ak sa zariadenie pripojí k tlačiarni, je možné vytlačiť všetky údaje a vopred nastavené správy. Vložené batérie majú dostatočnú silu na prevádzku počas celého dňa a zabezpečujú bezporuchovú prevádzku zariadenia.
slalom zjazd

Samomerací systém pre slalom (sada) sa skladá:

1 Boxu na peniaze
1 Štartovacej bránky
1 Fotobunky + reflektor
1 alfanumerického alebo grafického displaja.

voliteľné príslušenstvo:

1 tlačiareň s rezačkou ebedded
1 fotobunka pre snímanie rýchlosti