Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Paralelný slalom

Tabule umiestnené umiestnené v cieli zobrazenjú času z dvoch závodníkov a časový rozdiel medzi nimi. Systém môže spravovať až 4 páry športovcov súčasne. Aj v tomto prípade je možné nastaviť rôzne funkcie parametre samomeracieho zardiadenia a  paralelný systém pripojiť, priamo na zobrazovacie tabule MICROGATE a tie pripojiť k tlačiarni. Ak sa objaví na začiatku iba jeden súťažiaci, bude systémový čas v režime samostatného slalomu.

Ak systém zostáne nevyužitý je možné zobrazovacie tabule využiť pre automatické zobrazenie oznámení alebo reklamy, ktoré si naprogramujete.

Ak sa zariadenie pripojí k tlačiarni, je možné vytlačiť všetky údaje získané údaje a vopred naprogramované správy. Vložené batérie majú dostatočnú silu na celý deň a zabezpečujú bezporuchovú prevádzku zariadenia.

paralelny slalom

Samomerací systém pre slalom (sada) sa skladá:

1 Boxu na peniaze
1 Štartovacej bránky
1 Fotobunky + reflektor
1 alfanumerického alebo grafického displaja.

voliteľné príslušenstvo:

1 tlačiareň s rezačkou ebedded
1 fotobunka pre snímanie rýchlosti