Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Plavecká časomiera

plavecká časomiera

Ak potrebujete profesionálne zmerať plavecké preteky,  ponúkame excelentné riešenie s produktami Microgate - Solutions for swimming.

Časomiera pre plávanie sa skladá:

Dotykovej podložky (pre závody, trénning), štartovacieho zariadenia ku ktorému je možné pripojiť zobrazovacie tabule - displayboards a ostatné produkty časomieri.

Objavte naše riešenie a konfiguráciu pre plávanie:

- FINA kontaktné tabule

- treningové kontatktné tabulky

- plavecké štartovacie zariadenie

- prepravný vozík na tabule