Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Rozšírenie systému vedenia zariadením LinkPod

LinkPodREI2 chronometer má k dispozícii 4 vstupy so zariadením LinkPod sa  schopnosť prijímať rozšíri o ďalších 80 externých liniek. Pod 8 vstupov pripojených k sebe postupne, prostredníctvom 6-pólového kábla malého priemeru, umožňuje rozšírenie vstupov. Externé linky sú galvanicky oddelené od napájania chronometra (v súlade s predpismi v plaveckých súťažiach). Zariadenia môžu byť od seba umiestnené vo veľkej vzdialenosti (niekoľko sto metrov). Pomocou softvéru vieme aktivovať a deaktivovať jednotlivé linky podľa potreby.