Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Zariadenie MicroClima - na zobrazenie microklimatických vlastností počas preteku

mikrolimaČidlo teploty, ktoré sa dá prepojiť s Racetime2 a REI2 chronometrom. Umožňuje meranie teploty a vlhkosti a teploty vzduchu a snehu.
Klimatické údaje môžu byť prijímané v pravidelných intervaloch a v reálnom čase, vtedy keď športovec prechádza traťou. Všetky údaje môžu byť vytlačené a sú automaticky uložené v chronometroch. Snímač mikroklíma môže byť pripojený k microtab a mikrofotograf zobrazovacím tabuliam.