Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Štartovacia podložka

Kontaktná podložka citlivá na  tlak, použitelná pre detekciu štartu pri testovaní a tréningoch. Je možné ju prepojiť so všetkými zariadeniami Microgate (časomiery). Je ideálnym nástrojom pre všetky situácie, keď sa smer každého štartu športovca líši a použítie fotobunky pre detekciu štartu nie je možné.
Štartovaciu podložku je možné pripojiť k časomiere pomocou kábla alebo prostredníctvom rádia - LinkGate.
Je tiež možné vypočítať reakčný čas pomocou fotobunky pripojenej na štartovaciu podložku.

Rozmer podložky je 30x40x0,5 cm

startovacia podlozka