Oficiálny importér profesionálnych časomeračských zariadení

Spínač, štartovacie tlačítko

pulsanteMicrogate dodáva viacero druhov tlačidiel, každé z nich má za účel zaručiť optimálnu funkciu aj v náročných klimatických podmienkach. Anatomický grip zabezpečuje ochranu pred dvojitými impulzmi a ich odolnosti voči postreku vodou, aby boli obzvlášť spoľahlivé. V ponuke sú tlačidlá  s káblami rôznych dĺžok. Kontakt je otvorený.